Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä

Yhteenveto Jyväskylän yliopiston Muupu-tutkimushankkeesta:Puolakanaho, Kinnunen, Lappalainen 2016: Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä. Aikaisempien tutkimusten valossa mindfulnessia hyödyntävät interventiot on todettu tuloksellisiksi monenlaisen psykologisen oireilun, esimerkiksi stressin lievittäjänä. Kelan rahoittamassa Muupu-tutkimushankkeessa tutkittiin, voidaanko työuupumusta lievittää 8-viikkoisella mindfulness-, hyväksyntä- ja aropohjaisella (MIHA) interventiolla. Ohjelmassa pyrittiin vaikuttamaan psykologisenjoustavuuden lisäämiseen kehittämällä tietoisuustaitoja sekä hyväksyvää ja …

Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä Lue lisää »