Lähteet

Täältä löydät kaikki lähteet, joita olemme käyttäneet.

Vaikutukset ja hyödyt

Mindfulness-harjoitteilla on todettu olevan muun muassa seuraavalaisia vaikutuksia, jotka on aivojen kuvantamistutkimuksissa kyetty paikantamaan tietyille aivojen alueille: 

1.Parantuneet metakognitiiviset taidot – muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus, luovuus ja ongelmanratkaisu kehittyy – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivokuoren ja hippokampuksen alueella.

Lähteet:

K. Hölzel ym. (2011) ”Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Grey Matter Density. Psychiatry Research: Neuroimaging 191: 36-43
2.Parantuneet tunnetaidot, kuten empatia, myötätunto, ystävällisyys ja paratunut keho-mieli -yhteys – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivosaaren alueella (insula).

– Hölzel ym., (2011) Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Grey Matter Density. Psychiatry Research: Neuroimaging 191

3.Vähentynyt stressiin reagoiminen ja nopeampi stressistä palautuminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden vähentymisenä mantelitumakkeen alueella.

4.Positiivisten tunnekokemusten lisääntyminen ja negatiivisten tunnekokemusten väheneminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivojen vasemman etuotsalohkon alueella ja vähentymisenä aivojen oikean etuotsalohkon alueella.

Hyvinvointi ja terveys

Tuhannet, vertaisarvioidut tieteelliset tutkimukset todistavat. että tietoinen läsnäolo vahvistaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia
Fyysinen hyvinvointi: R.J. Davidson, ym. (2003). ”Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation”. Psychosomatic Medicine 65: 564-570.
Psyykkinen hyvinvointi: D.M. Davis & J.A. Hayes, (2011) ”What are the Benefits of Mindfulness? A Practice Review of Psychotherapy-Related Research”. Psychotherapy 48: 198-208.
Elämänlaadun paraneminen: P. Grossman ym. (2010). ”MS Quality of Life, Depression, and Fatigue Improve after Mindfulness Training: A Randomized Trial”. Neurology 75: 1141-1149.
Parempi päivittäisen elämän stressin ja kuormituksen sietokyky ja nopeampi stressistä palautuminen
A. Chiesa & A. Serretti, (2009). ”Mindfulness-Based Stress Reduction for Stress Management in Healthy People: A Review and Meta-Analysis”. Journal of Alternative and Complementary Medicine 15: 593-600.

  • Vähemmän negaatiota ja ahdistusta – lisääntynyt kyky myönteisiin tunteisiin
  • Tehostunut immuunijärjestelmän toiminta ja alentunut sairastavuus

S. Rosenzweig ym. (2007). ”Mindfulness-Based Stress Reduction is Associated with Improved Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus: A Pilot Study”. Alternative Therapies in Health and Medicine 13: 36-37

  • Parantunut sydämen ja verisuonten terveys, alentunut verenpaine ja pienentynyt verenpaineen kohoamisen riski

S. Rosenzweig ym. (2007). ”Mindfulness-Based Stress Reduction is Associated with Improved Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus: A Pilot Study”. Alternative Therapies in Health and Medicine 13: 36-37
Lievemmät kipukokemukset ja siihen liittyvät tunnereaktiot
Tiettyjen aivoalueiden vähäisempi oheneminen ikääntymisen myötä
Kromosomien parantunut terveys ja vastustuskyky – solutason vanhenemisen ehkäisy

  • Vähemmän sairauspoissaoloja
  • Alentunut syke

F. Zeidan ym. (2010). ”Effects of Brief and Sham Mindfulness Meditation on Mood and Cardiovascular Variables”. Journal of Alternative and Complementary Medicine 16: 867 – 873.

Metataitojen kehittyminen

  • Parantunut keskittymiskyky

K.A MacLean ym. (2010). ”Intensive Meditation Training Improves Perceptual Discrimination and Sustained Attention”. Psychological Science 21: 829-839.
R.A. Baer (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and empirical review. Clin Psychol Science Pract, 10: 125-43.
Parantunut työmuisti ja sen kapasiteetti sekä parantunut aivojen informaation käsittelykyky
M.D. Mrazek ym. (2013). ”Mindfulness Training Improves Working Memory Capacity and GRE Performance While Reducing Mind Wandering”. Psychological Science 24: 776:781

  • Nopeammat reaktioajat

Zeidan ym. (2010). “Mindfulness Meditation Improves Cognition: Evidence of Brief Mental Training”. Consciousness and Cognition 19: 597 – 605.

Lisääntynyt luovuus – uudet, innovatiiviset ratkaisumahdollisuudet
N.E. Ruedy & M.E. Schweitzer, (2010). “In the Moment: The Effect of Mindfulness on ethical Decision Making”. Journal of Business Ethics 95: 73-87.
Tehostunut fyysinen ja henkinen kestävyys ja sinnikkyys
Parempi joustavuus – resilienssi,
kognitiivinen joustavuus
J. Greenberg, K.Reiner & n. Meiran, (2012). “Mind the Trap: Mindfulness Practice Reduces Cognitive Rigidity”. PloS ONE 7: e36206.
Parantunut muistin toiminta ja oppiminen vahvistuminen
Parantuneet priorisointitaidot – kyky havaita olennainen ja keskittyä siihen
Lisääntynyt työn tuloksellisuus
U.R. Hülsheger ym. (2013). “Benefits of Mindfulness at Work: the Role of Mindfulness in Emotion Regulation, Emotional Exhaustion and Job Satisfaction”. Journal of Apllied Psychology 98: 310-325

Itsetuntemus ja tunnetaidot

  • Parantunut itsetuntemus ja itsetunto
  • Kehittynyt kyky tunnistaa tunteita ja ymmärtää niiden merkitys

M. Jabbi, M. Swart, C. Keysers. (2007). “Empathy for Positive and Negative Emotions in the Gustatory Cortex”. Neuroimage 34, no. 4: 1744:1753.
Kehittynyt tunneäly
Lisääntyneet positiiviset tunnekokemukset ja vähentyneet negatiiviset tunnekokemukset
Lisääntynyt empatia, ystävällisyys, armollisuus ja hyväksyntä sekä itseä että muita kohtaan
Parantuneet ihmissuhdetaidot
Parantuneet esimiestaidot
Y.Y. Tang ym. (2012). ”Improving Executive Function and Its Neurobiological Mechanisms through a Mindfulness Based Intervention: Advances within the Field of Developmental Neuroscience”. Child Development Perspectives 6: 361-366.

Vieritä ylös