Mindfulness Työssä

Mindfulness työssä

Mindfulness-harjoittelun tulokset työyhteisöjen näkökulmasta mm.

 • kyky havainnoida haasteita tietoisesti pienen välimatkan päästä (meta-taito) – auttaa mm. haasteiden ratkaisemisessa
 • parantuneet priorisointitaidot
 • parempi keskittymiskyky
 • parantunut kyky tunnistaa olennainen ja paneutua siihen
 • lisääntynyt luovuus
 • onnistumisen kierteiden todennäköisyyden lisääntyminen
 • parantunut kyky reflektoida omia työsuorituksiaan ja taito vaikuttaa niihin
 • asiakas- ja kollegakontaktien laadun paraneminen läsnäolontaitojen kehittymisen myötä
 • parantuneet konfliktien ratkaisutaidot
 • nopeampi stressistä palautuminen
 • työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen paraneminen
 • pienempi sairauspoissaolojen riski

Räätälöidyt koulutukset, valmennukset ja retriitit työyhteisöille

Työyhteisöt hyötyvät jäsentensä mindfulness-taidoista monin tavoin. Työn tekeminen läsnäolon tilassa parantaa työn tuloksellisuutta ja laatua sekä tukee työhyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Liikkeelle voi lähteä vähitellen, pienin askelin, oppimaan ja kokemaan tietoista hyväksyvää läsnäoloa.

Mindfulness Työssä -koulutusten, -valmennusten ja -retiriittien kesto ja sisältö räätälöidään kunkin työyhteisön tarpeiden mukaiseksi.

Esimerkkejä Mindfulness Työssä -koulutuksista  ja -valmennuksista

 • 8 askelta hyvään työhön
 • Mindfulness tyhy-, tyky- ja virkistyspäiviin
 • Mindfulness-työhyvinvointipäivä
 • Tietoinen esimiestyö ja johtajuus

Mindfulness Työssä -retriitit räätälöidään työyhteisön tarpeiden mukaan.

Mindfulness työssä -AKATEMIA uudistaa ja kehittää työelämätaitoja juuri tämän hetken tarpeisiin!

Parempi keskittymiskyky, paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, vähemmän stressiä ja parempi resilienssikyky