Mitä Mindfulness on?

Mindfulness on tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa sille mitä on, se koostuu kehon ja mielen tiedostamisesta ja tässä hetkessä elämisestä.

Parempi keskittymiskyky

Paremmat vuorovaikutustaidot

Vähemmän stressiä

Mindfulness lyhyesti

Mindfulness on tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa sille mitä on, se koostuu kehon ja mielen tiedostamisesta ja tässä hetkessä elämisestä. Se on yleispätevä menetelmä, josta on hyötyä jokaiselle. Mindfulness-taidot, sellaisina kuin niitä länsimaissa nykyään opetetaan, ovat uskonnoista ja elämänkatsomuksista riippumattomia, kaikkien opittavissa olevia taitoja. 

Mindfulness-harjoitukset ohjaavat tietoiseen hyväksyvään läsnäoloon ja ne edistävät merkittävästi psykologista ja fyysistä hyvinvointia.

8 askelta hyvää työhön
työelämän taidot

Keskity olennaiseen

Mindfulness-taidoilla keskittymiskyky kasvaa. Ne edistävät myös oman olemuksen kaikkien ulottuvuuksien löytämistä ja esiin tuomista – sekä kehittämistä ja jalostamista systemaattisen viljelyn ja harjoittamisen avulla. Mindfulness-taidot ovat myös tunneälyn perusta, itsetuntemusta laajentamalla löytyy oma luovuus, samalla myös optimismi ja sitkeys kehittyvät. Myös mielen ja tunne-elämän prosessien havainnointi kehittyy. Lisäksi empatiakyky ja muut sosiaaliset taidot paranevat. Kokonaisuudessaan tunneälyä oppii soveltamaan päivittäisessä työssä ja omassa elämässä.

Mindfulness-taidoilla kehitetään työelämätaitoja erityisesti tulevaisuutta varten. Itsetuntemus, tunnetaidot, empatiakyky, epävarmuuden hyväksyminen, muutosjoustavuus, luovuus, innovatiivisuus, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot – nämä ovat kaikki niitä tulevaisuuden työelämätaitoja, joita voi oppia ohjelmassamme.

Mindfulness työssä -AKATEMIA uudistaa ja kehittää työelämätaitoja juuri tämän hetken tarpeisiin!

Parempi keskittymiskyky, paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, vähemmän stressiä ja parempi resilienssikyky.
Vieritä ylös