Ohjaajat

Löydät täältä kaikki ohjaajamme ja yhteystiedot.

Toimialue: koko Suomi

Ritva Liisanantti

Toimin lähes 30 vuotta rahoitusalalla eri tehtävissä, viimeisimpänä yrityskonttorinjohtajana. Opiskelin työni ohella valmennusta ja mindfulness-tietoisuustaitoja. Vaikutuin sekä tietoisuustaitojen että valmennuksen hyödyllisyydestä ja vaikuttavuudesta. Itsetuntemus, tunneäly ja itseohjautuvuus, yhteisöllisyys ovat nyt tuloksenteon ytimessä. Jatkan nyt Inspiral Coachingin ja tämän Mindfulness työssä-ohjaajaverkoston toimintaa. Kouluttamme mindfulness-ohjaajia ja mindfulness työssä-ohjaajia sekä viemme tietoisuus- ja tunnetaitoja yrityksiin ja organisaatioihin. Luomme tulevaisuuden parempaa työelämää.

Toimialue: Pirkanmaa

Stina Akola

Olen kasvatus- ja opetusalan vahva osaaja. Opettajana läsnäolo ja kohtaaminen ovat olleet aina työni tärkeät kulmakivet. Työssäni erityisopettajana tarvitsin työkaluja haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja oman työssä jaksamisen tueksi. Siksi lähdin opiskelemaan niin valmentamista kuin läsnäolotaitojakin. Pysähtymällä oman itsen äärelle aloin ymmärtää omia toimintatapojani. Tunnistin niiden taustalla vaikuttavia tunteitani, ajatuksiani ja uskomuksiani. Itsetuntemuksen lisääntyminen vahvisti rohkeutta rajojen vetämiseen ja lisäsi itseluottamusta. Uskalsin alkaa pysähtymään työssäni ja luomaan läsnäolollani rauhallista ja turvallista tilaa oppimiselle. Nyt valmentajana ja mindfulness työssä -ohjaajana haluan viedä läsnäolo- ja tunnetaitoja kouluihin ja organisaatioihin luomaan tulevaisuuden hyvinvointia.

Toimialue: Pääkaupunkiseutu

Mirkka-Maaria Niskanen

Tietoisuustaitojen ohjaajana ja business coachina tehtäväni on auttaa ihmisiä ja organisaatioita ajattelutaidon kehittämisessä ja myötätuntoisen asenteen vahvistamisessa. Usein toimin selkeyttäjänä, näkökulmien avaajana ja olennaisen kirkastajana. Tarjoan työyhteisöille Mindfulness työssä -valmennuksia ja muita tietoisuustaitojen ohjauksia. Mielestäni tietoisuustaitojen harjoittelulla on yhä tärkeämpi rooli monimutkaistuvassa maailmassa. Tarvitsemme sisäisiä taitoja, jotta osaamme auttaa itseämme pysähtymään, reflektoimaan, havainnoimaan, palautumaan ja tekemään viisaita valintoja. Itse olen oppinut tietoisuus- ja tunnetaitojen avulla ymmärtämään paremmin itseäni ja ajattelumallejani. Olen löytänyt hyväksyvää suhtautumista itseeni ja toisiin. Haluan sydämestäni olla mukana edistämässä arvostavaa, myötätuntoista ja kohtaavaa kanssakäymistä organisaatioissa.
hanna-maria lehtonen

Toimialue: Varsinais-Suomi, Satakunta

Hanna-Maria Lehtonen

Minun intohimonani on auttaa ihmisiä vahvistamaan yhteyttä itseensä, ja elämään levollisempaa ja läsnäolevampaa elämää. Haluan olla osaltani rakentamassa levollisempaa ja terveempää työelämää, ja toteutan Mindfulness Työssä -valmennusten ohella mm. stressinhallinta-koulutuksia, mindfulness-tunteja ja TYHY-päivien ohjelmaa. Luonnonmieli-yritykseni tarjoaa sekä läsnäolon oivalluksia ja välineitä stressittömämpään (työ)elämään että elinvoimaa luonnosta ja villiyrteistä. Toimin Rauman seudulta käsin Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. 

Päivi Hoikkala

Toimialue: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Satakunta, Häme ja Pirkanmaa

Päivi Hoikkala

Mindfulnesskursseja, myös lasten ja nuorten mindfulness. Mielitreeni™-valmennuksia, joissa yhdistyvät tietoisuustaitojen ja NLPn parhaat käytännöt, työnohjausta, työhyvinvointi- ja kehittämispäiviä, NLP-kursseja. POLULLA Coaching- yritykseni kotipaikka on Salo. Toiminta-alueenani on Varsinais-Suomi, Uusimaa, Satakunta, Häme ja Pirkanmaa. 

helena toivonen

Toimialue: koko Suomi

Helena Toivonen

Uskon vahvasti, että tietoinen läsnäolo on avain hyvään johtamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja laaja-alaisempaan hyvinvointiin. Mindfulness tarjoaa raikkaan, parhaimmillaan yksilöille aivan uudenlaisen tavan lähestyä ilmiöitä, haasteita ja (työ)elämää yleensäkin. Yritykseni tarjoaa asiakkaalle räätälöityjä mindfulness-valmennuksia, koulutuksia ja kursseja.

Sari Hintsa

Toimialue: Etelä-Pohjanmaa

Sari Hintsa

Olen toiminut ihmisyyden äärellä, kasvatus- opetus- ja kehittämistehtävissä parin vuosikymmen ajan. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan inhimillistä työelämäosaamista. Mielen taidot, kuten tunneäly, stressinsäätely, keskittymiskyky ja vuorovaikutusosaaminen luovat kilpailuetua.Tietoisuustaidot auttavat tekemään viisaita valintoja ja päteviä päätöksiä. Tarjoan hyväksyvään, tietoiseen läsnäoloon perustuvia koulutuksia, valmennuksia ja tyhy-päiviä organisaatioille ja työyhteisöille räätälöidysti tarpeen mukaan. 

heli nissinen

Toimialue: Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa

Heli Nissinen

Nyt opiskelen YAMK hyvinvointi koordinaattoriksi. Olen monipuolisella kokemuksella varustettu lämminsydäminen hoitaja ja moniosaaja. Vahvuuksiani ovat laaja kätilön ja sairaanhoitaja työn. Minulla on järjestösektori tuntemusta. Hyvällä kuuntelemisen, intuitiivisen läsnä olevalla, sosiaalisilla taidoilla ja toisen kohtaamisena sellaisena, kun hän on. Tekevät minusta ihmisen, joka rakastaa työtään ja haluan jakaa hyvinvointia lisääviä asioita eteenpäin. Rakastan elämän värejä kaikessa moniuloitteisuudessaan. 

virpi pakaslahti

Toimialue: Uusimaa ja Kymenlaakso

Virpi Pakaslahti

Ihmisten auttaminen ja tukeminen omassa pysähtymisessään oman olemisensa oleellisuuden äärelle on intohimoni. Tarjoan työyhteisöille valmennusta läsnäolevan työn tekemiseen sekä kanssakäymisen taitoihin. Pidän hyväksyvään tietoiseen läsnäolotaitoon keskittyviä kursseja sekä valmennuskokonaisuuksia arjen hyvinvoinnin tueksi. Luonto on itselleni tärkeä voimavaran lähde ja vien myös ryhmiä kehittämäni Metsäläsnäolo™-harjoituksen pariin. Hyvinvoinnin rakennusaineeksi tarjoan itsetuntemuksen kehittämistä, työhyvinvointia, mielen taitoja sekä kehotietoisuutta. Kohdataan!
Anita Paananen

Toimialue: Pohjois-Savo

Anita Paananen

Minulla on pitkä ura erilaisissa työtehtävissä kansainvälisissä teknologia-alan yrityksissä sekä palvelualalla. Tältä
taustalta ymmärrän hyvin nykyistä kilpailuhenkistä ja stressaavaakin työelämää. Oivalsin aikoinani mindfulnessin eli tietoisuustaitojen kehittämisen tuovan apua erilaisiin hyvinvointihaasteisiin. Haluanvauttaa työyhteisöjä työn iloon tietoisuustaitojen kehittämisen kautta. Itsemyötätunto, itsetuntemus, tunnetaidot ja stressinhallinta ovat keskeisiä teemoja vuorovaikutteisissa valmennuksissani. Ihmisen hyvinvointi on monesta palasta muodostuva kokonaisuus, josta työhyvinvointi on vain yksi osa. 

katri mattila

Toimialue: Satakunta

Katri Mattila

Olen 38 vuotias sairaanhoitaja Porista. Päätyönä toimin sairaanhoitajana synnytysten- ja naistentautien osastolla. Työskentelen myös Satasairaalan lapsettomuuspoliklinikalla. Työnohjausta teen opiskelijan roolissa vuoteen 2020. Mindfulness- tunteja ja tapaamisia vedän sivutoimisesti toiminimellä. Itselleni mindfulnessista on muodostunut tapa ajatella ja olla läsnä. Stressi on vähentynyt ja mieli avoimempi. Tavoitteenani onkin saada ihmiset tutustumaan mindfulnessiin sekä auttaa heitä huomaamaan sen tuomia hyötyjä arjessa ja työssä. Elämä on tässä ja NYT. 

Vieritä ylös