Innovaatiot ja erilaiset uudet toimintamallit vaativat syntyäkseen oivaltamista ja luovaa ajattelua. Kysynkin sinulta –millaisessa tilassa tällaista toimintaa pääsee tapahtumaan? Koska sinä olet saanut parhaimmat ja villeimmät ideasi? Älykkäinkään ihminen ei kykene laajaan, uutta synnyttävään ja laadukkaaseen ajatteluun voidessaan huonosti. Stressaantuneena tai ärsykkeiden turruttamana aivosi eivät kykene toimimaan normaalisti tai joustavasti. Joustava mieli on myös oleellinen osatekijä ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta ja tätä jos mitä tarvitsemme, sillä mikään ei ole niin pysyvää ajassamme kuin muutos.

Maksimoi organisaatiosi työn arvo investoimalla aineettomaan pääomaan

Oletko jo kuullut käsitteestä työhyvinvointipääoma? Käsitteen ovat lanseeranneet työhyvinvoinnin tutkijat ja asiantuntijat Marja-Liisa Manka ja Marjut Manka, ja tästä kertoo myös heidän uusi teoksensa Työhyvinvointi (2016). He kirjoittavat, että menestyvissä organisaatiossa ymmärretään työhyvinvointipääoman merkitys työn arvon maksimoinnille. Se on strateginen resurssi, joka tulee valjastaa ja määritellä kunkin organisaation hyödynnettäväksi. Tällaisen pääoman hyödyntäminen ja ylläpitäminen on erittäin oleellinen tekijä pitkässä juoksussa  kilpailukyvystä huolehdittaessa. Yhdeksi työkaluksi kirjassa nostetaan myös tietoisuustaidot. (Manka & Manka, 2016, 13-173.)

Työhyvinvointipääomaan satsaaminen kannattaa tutkimusten mukaan, sillä se vaikuttaa tuloksellisuuteen (työntekijöiden suoriutuminen ja asiakastyön laatu), työhyvinvointiin ja organisaatiokäyttäytymiseen (asenteet, työyhteisötaidot, terveys, työkyky), työurien jatkumiseen (työllistymisusko, urien piteneminen), muutosten läpiviemiseen ja yhteiskuntaan (syrjäytymisen väheneminen). Lisäksi on tutkittu, että investoimalla aineelliseen pääomaan voidaan vaikuttaa 10-50% organisaation tulokseen, kun taas aineettoman pääoman tehokkaalla käytöllä on uskottu olevan 50-90% vaikutus arvoon. (Manka & Manka 2016, 52-56.)

Länsimainen leadership-ajattelu ja itämaisen viisauden, mietiskelyn ja itsetutkiskelun perinne synnyttävät mitä rikkaimman dialogin

Mindfulness Akatemiassa jaamme unelman paremmasta työelämästä, jossa ymmärretään, että yritysten kilpailukyvyn kehittäminen tapahtuu työntekijöiden hyvinvointiin panostamalla. Työyhteisötaidoilla luodaan edellytykset myös viisaalle ja läsnäolevalle johtajuudelle.

Tietoisuustaidot on luova ja varsin kiehtova itsensä kehittämismenetelmä, kun sille avaa ovensa. Sen sovellettavuus ja mahdollisuudet ovat uskomattoman laajat. Uskon ja tiedän, että aika tehdä asioita rohkeasti toisin on nyt. Tartu käteeni –hypätään yhdessä!

Rakas ystävä –kiitos, kun luit tekstini ja sen innoittamana alat investoida aineettomaan pääomaan, siitä huolehtimiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Se on viisautta, jota tarvitaan älykkyyden lisäksi.

Brita Salminen
www.britailor.fi,