Vaikutukset ja hyödyt

Mindfulness-harjoitteilla on todettu olevan muun muassa seuraavalaisia vaikutuksia, jotka on aivojen kuvantamistutkimuksissa kyetty paikantamaan tietyille aivojen alueille:

8 askelta hyvää työhön

Vaikutukset

Mindfulness-harjoitteilla on todettu olevan muun muassa seuraavalaisia vaikutuksia, jotka on aivojen kuvantamistutkimuksissa kyetty paikantamaan tietyille aivojen alueille: 

 1. Parantuneet metakognitiiviset taidot – muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus, luovuus ja ongelmanratkaisu kehittyy – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivokuoren ja hippokampuksen alueella.
 2. Parantuneet tunnetaidot, kuten empatia, myötätunto, ystävällisyys ja paratunut keho-mieli -yhteys – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivosaaren alueella (insula).
 3. Vähentynyt stressiin reagoiminen ja nopeampi stressistä palautuminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden vähentymisenä mantelitumakkeen alueella.
 4. Positiivisten tunnekokemusten lisääntyminen ja negatiivisten tunnekokemusten väheneminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivojen vasemman etuotsalohkon alueella ja vähentymisenä aivojen oikean etuotsalohkon alueella.

Mindfulness-taidot ja niiden hyödyt työn kannalta voidaan jakaa kolmeen ryhmään alla olevan mukaisesti:

Hyvinvointi ja terveys

 • Tuhannet, vertaisarvioidut tieteelliset tutkimukset todistavat. että tietoinen läsnäolo vahvistaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia
 • Parempi päivittäisen elämän stressin ja kuormituksen sietokyky ja nopeampi stressistä palautuminen
 • Vähemmän negaatiota ja ahdistusta – lisääntynyt kyky myönteisiin tunteisiin
 • Tehostunut immuunijärjestelmän toiminta ja alentunut sairastavuus
 • Parantunut sydämen ja verisuonten terveys, alentunut verenpaine ja pienentynyt verenpaineen kohoamisen riski
 • Lievemmät kipukokemukset ja siihen liittyvät tunnereaktiot
 • Tiettyjen aivoalueiden vähäisempi oheneminen ikääntymisen myötä
 • Kromosomien parantunut terveys ja vastustuskyky – solutason vanhenemisen ehkäisy
 • Vähemmän sairauspoissaoloja

Metataitojen kehittyminen

 • Parantunut keskittymiskyky
 • Parantunut työmuisti ja sen kapasiteetti sekä parantunut aivojen informaation käsittelykyky
 • Lisääntynyt luovuus – uudet, innovatiiviset ratkaisumahdollisuudet
 • Tehostunut fyysinen ja henkinen kestävyys ja sinnikkyys
 • Parempi joustavuus – resilienssi
 • Parantunut muistin toiminta ja oppiminen vahvistuminen
 • Parantuneet priorisointitaidot – kyky havaita olennainen ja keskittyä siihen
 • Lisääntynyt työn tuloksellisuus

Itsetuntemus ja tunnetaidot

 • Parantunut itsetuntemus ja itsetunto
 • Kehittynyt kyky tunnistaa tunteita ja ymmärtää niiden merkitys
 • Kehittynyt tunneäly
  Lisääntyneet positiiviset tunnekokemukset ja vähentyneet negatiiviset tunnekokemukset
 • Lisääntynyt empatia, ystävällisyys, armollisuus ja hyväksyntä sekä itseä että muita kohtaan
 • Parantuneet ihmissuhdetaidot
 • Parantuneet esimiestaidot

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous sinulle sopivasta kokonaisuudesta lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa yhteydenotostasi.

Palautetta asiakkailtamme

Vieritä ylös