Lähteet

Vaikutukset ja hyödyt:

Mindfulness-harjoitteilla on todettu olevan muun muassa seuraavalaisia vaikutuksia, jotka on aivojen kuvantamistutkimuksissa kyetty paikantamaan tietyille aivojen alueille:

1.Parantuneet metakognitiiviset taidot – muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus, luovuus ja ongelmanratkaisu kehittyy – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivokuoren ja hippokampuksen alueella.

Lähteet:

 • K. Hölzel ym. (2011) ”Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Grey Matter Density. Psychiatry Research: Neuroimaging 191: 36-43

2.Parantuneet tunnetaidot, kuten empatia, myötätunto, ystävällisyys ja paratunut keho-mieli -yhteys – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivosaaren alueella (insula).

– Hölzel ym., (2011) Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Grey Matter Density. Psychiatry Research: Neuroimaging 191

3.Vähentynyt stressiin reagoiminen ja nopeampi stressistä palautuminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden vähentymisenä mantelitumakkeen alueella.

4.Positiivisten tunnekokemusten lisääntyminen ja negatiivisten tunnekokemusten väheneminen – aivoissa tämä näkyy harmaan aineen määrän/aktiivisuuden lisääntymisenä aivojen vasemman etuotsalohkon alueella ja vähentymisenä aivojen oikean etuotsalohkon alueella.

 

Hyvinvointi ja terveys

 • Tuhannet, vertaisarvioidut tieteelliset tutkimukset todistavat. että tietoinen läsnäolo vahvistaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia
  • Fyysinen hyvinvointi: R.J. Davidson, ym. (2003). ”Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation”. Psychosomatic Medicine 65: 564-570.
  • Psyykkinen hyvinvointi: D.M. Davis & J.A. Hayes, (2011) ”What are the Benefits of Mindfulness? A Practice Review of Psychotherapy-Related Research”. Psychotherapy 48: 198-208.
  • Elämänlaadun paraneminen: P. Grossman ym. (2010). ”MS Quality of Life, Depression, and Fatigue Improve after Mindfulness Training: A Randomized Trial”. Neurology 75: 1141-1149.
 • Parempi päivittäisen elämän stressin ja kuormituksen sietokyky ja nopeampi stressistä palautuminen
  • A. Chiesa & A. Serretti, (2009). ”Mindfulness-Based Stress Reduction for Stress Management in Healthy People: A Review and Meta-Analysis”. Journal of Alternative and Complementary Medicine 15: 593-600.
 • Vähemmän negaatiota ja ahdistusta – lisääntynyt kyky myönteisiin tunteisiin
 • Tehostunut immuunijärjestelmän toiminta ja alentunut sairastavuus
  • S. Rosenzweig ym. (2007). ”Mindfulness-Based Stress Reduction is Associated with Improved Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus: A Pilot Study”. Alternative Therapies in Health and Medicine 13: 36-37

 

 • Parantunut sydämen ja verisuonten terveys, alentunut verenpaine ja pienentynyt verenpaineen kohoamisen riski
  • S. Rosenzweig ym. (2007). ”Mindfulness-Based Stress Reduction is Associated with Improved Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus: A Pilot Study”. Alternative Therapies in Health and Medicine 13: 36-37
 • Lievemmät kipukokemukset ja siihen liittyvät tunnereaktiot
 • Tiettyjen aivoalueiden vähäisempi oheneminen ikääntymisen myötä
 • Kromosomien parantunut terveys ja vastustuskyky – solutason vanhenemisen ehkäisy
 • Vähemmän sairauspoissaoloja
 • alentunut syke
  • F. Zeidan ym. (2010). ”Effects of Brief and Sham Mindfulness Meditation on Mood and Cardiovascular Variables”. Journal of Alternative and Complementary Medicine 16: 867 – 873.

 

Metataitojen kehittyminen

 • Parantunut keskittymiskyky
  • K.A MacLean ym. (2010). ”Intensive Meditation Training Improves Perceptual Discrimination and Sustained Attention”. Psychological Science 21: 829-839.
  • R.A. Baer (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and empirical review. Clin Psychol Science Pract, 10: 125-43.
 • Parantunut työmuisti ja sen kapasiteetti sekä parantunut aivojen informaation käsittelykyky
  • M.D. Mrazek ym. (2013). ”Mindfulness Training Improves Working Memory Capacity and GRE Performance While Reducing Mind Wandering”. Psychological Science 24: 776:781

Nopeammat reaktioajat

 • Zeidan ym. (2010). “Mindfulness Meditation Improves Cognition: Evidence of Brief Mental Training”. Consciousness and Cognition 19: 597 – 605.
 • Lisääntynyt luovuus – uudet, innovatiiviset ratkaisumahdollisuudet
  • N.E. Ruedy & M.E. Schweitzer, (2010). “In the Moment: The Effect of Mindfulness on ethical Decision Making”. Journal of Business Ethics 95: 73-87.
 • Tehostunut fyysinen ja henkinen kestävyys ja sinnikkyys
 • Parempi joustavuus – resilienssi,
 • kognitiivinen joustavuus
  • J. Greenberg, K.Reiner & n. Meiran, (2012). “Mind the Trap: Mindfulness Practice Reduces Cognitive Rigidity”. PloS ONE 7: e36206.
 • Parantunut muistin toiminta ja oppiminen vahvistuminen
 • Parantuneet priorisointitaidot – kyky havaita olennainen ja keskittyä siihen
 • Lisääntynyt työn tuloksellisuus
  • U.R. Hülsheger ym. (2013). “Benefits of Mindfulness at Work: the Role of Mindfulness in Emotion Regulation, Emotional Exhaustion and Job Satisfaction”. Journal of Apllied Psychology 98: 310-325

 

Itsetuntemus ja tunnetaidot

 • Parantunut itsetuntemus ja itsetunto
 • Kehittynyt kyky tunnistaa tunteita ja ymmärtää niiden merkitys
  • M. Jabbi, M. Swart, C. Keysers. (2007). “Empathy for Positive and Negative Emotions in the Gustatory Cortex”. Neuroimage 34, no. 4: 1744:1753.
 • Kehittynyt tunneäly
 • Lisääntyneet positiiviset tunnekokemukset ja vähentyneet negatiiviset tunnekokemukset
 • Lisääntynyt empatia, ystävällisyys, armollisuus ja hyväksyntä sekä itseä että muita kohtaan
 • Parantuneet ihmissuhdetaidot
 • Parantuneet esimiestaidot
  • Y.Y. Tang ym. (2012). ”Improving Executive Function and Its Neurobiological Mechanisms through a Mindfulness Based Intervention: Advances within the Field of Developmental Neuroscience”. Child Development Perspectives 6: 361-366.